Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Voortdurend beschermen en versterken van duurzame waarde door middel van aanhoudende verbeteringen in mensen, de planeet, producten en het bedrijf.

Als internationaal bedrijf spreken we vele talen. Maar we spreken met één stem over onze toewijding aan een veilige arbeidsplek, een vakkundig team en een bloeiende gemeenschap We doen de juiste dingen voor onze mensen, de plaatselijke gemeenschappen en het milieu.

Onze benadering valt onder het corporate management om zeker te zijn van consistentie, en is gestructureerd rond 7 pijlers van voortreffelijkheid:

  • Veiligheid van het bedrijf 
  • Veiligheid van de mensen
  • Bedrijfsethiek en
    Maatschappelijke verantwoordingsplicht
  • Gecertificeerd materiaal
  • Milieubeheer
  • Afvalbeheer
  • Energie

Mensen

Zorgen voor de veiligheid en het welzijn van allen.

Veiligheid is een belangrijke verantwoordelijkheid voor elke werknemer en MPS heeft zich ertoe verplicht voor een veilige en gezonde werkomgeving te zorgen. Het proactieve en systematische beheer van veiligheids- en gezondheidsrisico's, alsmede naleving van alle relevante regelgeving is het fundament waarop we bouwen.

• MPS houdt zich aan een Ethische gedragscode die de eerlijke en waardige behandeling van alle mensen voorstaat, en we verwachten dat alle werknemers deze principes kennen en in de praktijk brengen.
• We streven ernaar een waardevolle bijdrage te leveren aan de gemeenschappen waarin we werkzaam zijn, en vele werknemers melden zich als vrijwilliger om lokale initiatieven te ondersteunen die verder worden versterkt door de steun van het bedrijf.

Planeet

Natuurlijke bronnen verantwoordelijk gebruiken.

Bij MPS nemen we onze verantwoordelijkheid jegens het milieu serieus. Al onze faciliteiten en operaties dienen te voldoen aan normen ten aanzien van de plaatselijke en nationale wet- en regelgeving. 

• We evalueren voortdurend ons materiaal, onze apparatuur en het productieproces om er zeker van te zijn dat we bronnen op de meest efficiënte wijze gebruiken, en dat zo met afvalmateriaal wordt omgegaan dat dit zo weinig mogelijk invloed heeft op het milieu.
• Het behoud van natuurlijke bronnen is een belangrijk doel; we werken samen met onze klanten om het product te optimaliseren, zodat afval in alle fasen van de levenscyclus van het product wordt geminimaliseerd.

Producten

Duurzame oplossingen bieden.

MPS verplicht zich ertoe haar klanten een reeks aantoonbaar verantwoordelijke opties te bieden, zoals materiaal dat van duurzame bossen afkomstig is. We blijven samenwerken met grondstoffenleveranciers om vast te stellen wat deze opties zijn, ze te ontwikkelen en te promoten.

Klik hier om meer te weten te komen over onze benadering met betrekking tot duurzaamheid (energie, gecertificeerde materialen, milieubeheer en afval).

Bedrijf

Investeren om de efficiency te verbeteren.

Onze faciliteiten, productieprocessen en apparatuur zijn van vitaal belang voor het creëren van onze producten en we investeren om de prestaties van onze fysieke en intellectuele activa te beschermen en voortdurend te verbeteren.